This & That

INFO

93 337 22 77
C / Amadeu Torner

This & That és el projecte gastronòmic en el qual s'han embarcat Juan Pablo Canyís i Mónica Artero, situat al carrer Amadeu Torner d'Hospitalet. S'autodefineixen com a “Cuina 360º“, la qual cosa engloba el seu bar de tapes, catering, classes de cuina, assessorament gastronòmic, etc.

This & That es el proyecto gastronómico en el que se han embarcado Juan Pablo Carrizo y Mónica Artero, ubicado en la calle Amadeu Torner de Hospitalet. Se autodefinen como “Cocina 360º“, lo que engloba su bar de tapas, catering, clases de cocina, asesoramiento gastronómico, etc.

This and That is the gastronomic project in which Juan Paul Carrizo and Mónica Artero have embarked, located in the street Hospitalet's Amadeu Torner. They define as "Cooks 360 º ", which includes his bar of lids, catering, classes of kitchen, gastronomic advice, etc.