El Racó del Cargol

INFO

93 449 77 18
Carrer del Doctor Martí i Julià, 54

Bona oferta de cuina consistent i apetitosa: bones carns, bon peix, hortalisses de temporada, bacallà preparat de diferents maneres i, no cal dir-ho, els cargols a la llauna, enriquits amb la salsa i la picada —la preparació de les quals els mestres d’El Racó mantene en secret—, per satisfer els nostres paladars.

Buena oferta de cocina consistente y apetitosa: buenas carnes, buen pescado, hortalizas de temporada, bacalao preparado de diferentes maneras y, por descontado, los caracoles a la llauna, enriquecidos con la salsa y la picada —cuya preparación los maestros de El Racó guardan secretamente—, para satisfacer nuestros paladares.

A good offer of wholesome and appetizing cuisine: good meats, good fish, seasonal vegetables, cod prepared in a variety of ways and, of course, snails in spicy sauce – this recipe is a secret of the maestros of El Racó – to satisfy our palates.