La Rosa Púrpura

INFO

93 338 90 05
Carrer de Joan Pallarès, 20-24

En aquest establiment, situat en una casa antiga, s’hi van condicionar les habitacions per convertir-les en petits menjadors. Els dies feiners hi ofereixen un menú amb els millors productes del mercat. I, a més, tenen una carta ben assortida en què destaca el bacallà cuinat de maneres diferents.

En este establecimiento, situado en una casa antigua, se acondicionaron las habitaciones para convertirlas en pequeños comedores. Los días laborables ofrecen un menú con los mejores productos del mercado. Y, además, tienen una selecta carta en la que destaca el bacalao cocinado de diversas formas.

In this restaurant situated in the old quarter, the rooms have been remodelled into small dining rooms. On working days, there is a menu with the finest fresh market products. There is also a varied menu in which one of the most popular dishes is codfish, cooked with a variety of recipes.