Mos. AC Hotel Som

INFO

93 445 82 00
Carrer de l’Arquitectura, 1-3

El restaurant Mos està situat en un enclavament estratègic excel·lent, fet que potencia que una gran quantitat d’executius aprofitin no tan sols els serveis d’allotjament de l’hotel, sinó també l’oferta del menjador.

El restaurante Mos está situado en un enclave estratégico excelente, cosa que favorece que una gran cantidad de ejecutivos aprovechen no solo los servicios de alojamiento del hotel, sino también la oferta del comedor.

The restaurant Mos is situated in an excellent strategic enclave that makes it ideal for many business people to take advantage of not only the hotel accommodation, but also the culinary offer of the dining room.