Casa Varela

INFO

93 431 92 05
Carrer de Blas Fernández Lirola, 82, 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Petit restaurant freqüentat pels veïns de Santa Eulàlia. Cuina de barri, casolana i variada, de la mà d’un equip renovat i jove. Bona qualitat en els seus menús diaris, on destaquen els ous estrellats i el pop arrebossat.

Pequeño restaurante frecuentado por los vecinos de Santa Eulàlia. Cocina de barrio, casera y variada, de la mano de un equipo renovado y joven. Buena calidad en sus menús diarios, en los que destacan los huevos estrellados y el pulpo rebozado.

Small restaurant frequented by the residents of Santa Eulalia. Local, homemade and varied cuisine from a new, young team. Quality daily menus, with specialities including breaded octopus or fried eggs.